FOTO-PRÍBEH: POHODA NA BALKÓNE

 

 

ïalší príbeh                          spä