PODOBY SPÁNKU

 

1. spánok vo voľnom štýle

2. synchronizovaný spánok

3. lineárny spánok

4. najsladší spánok

späť