VÝBER MAČIATKA

 

Vybrať si to správne mačiatko vôbec nie je jednoduché. Preto sa  nikdy nesmiete ponáhľať a musíte si dobre premyslieť hlavne tieto skutočnosti:

Chcete domácu mačičku, mačičku z útulku, mačiatko bez preukazu pôvodu (PP) alebo mačiatko s PP?

Každá z uvedených možností má svoje výhody a nevýhody a pred definitívnym rozhodnutím je dobré všetky pre a proti zvážiť.

Domáca mačička je výborným riešením pre všetkých, ktorí majú dom a chcú mačku chovať vonku. Výber je založený viacmenej len na tom, aká farba a kresba srsti sa vám páči. Nezabúdajte však na to, že aj domáce mačky potrebujú  veterinárnu a chovateľskú starostlivosť. Mačiatka domácich mačiek sú zvyknuté na pobyt vonku, na všetky zvuky a nástrahy. Preto ich adaptácia na nové prostredie prebieha pomerne hladko.

Tí, ktorí majú veľké srdce a chcú pomôcť mačičkám z útulku, robia krásnu a ušľachtilú vec. Jediné s čím musíte rátať je to, že mačička môže byť plachá a bude trvať dlhšie, kým si na vás zvykne a bude vám dôverovať. Niekedy je veľmi ťažké zistiť, čo  prežila predtým, než sa dostala do útulku.

Mačiatka, ktoré sa predávajú ako "čistokrvné" bez PP, sú pre mnohých príťažlivé práve tým, že sú "čistokrvné" a pritom lacnejšie ako mačiatka s PP. Je však veľmi dôležité, aby ste si uvedomili príčinu, prečo nie sú títo chovatelia v Slovenskom zväze chovateľov /ročný členský poplatok v zväze je 300.- Sk/ , prečo nemajú registrovanú chovateľskú stanicu a prečo vlastne nemajú mačiatka PP, keď vystavenie PP pre mačiatko je len 100.- Sk.

Prečo je teda cena celkovo nižšia ?...

Položky na registráciu chovu a vystavenie PP skutočne nie sú vysoké, vysoké sú náklady na seriózny výber kocúra, veterinárnu starostlivosť a kvalitné krmivo. Dôvod prečo títo ľudia chovajú mačiatka bez PP je práve v tom, že nechcú byť nikým kontrolovaní. Riziko,ktoré podstupujú tí, ktorí kupujú mačiatko bez PP je teda veľmi vysoké. Týka sa skrytých ochorení, parazitov, minimálnej veterinárnej starostlivosti o mačky a mačiatka a vôbec príslušnosti mačiatka k uvádzanému plemenu. U týchto chovateľov sa ťažko stretnete s testovaním a plným očkovaním mačiek a preto sa nezriedka stáva, že mačiatko v prvých mesiacoch ochorie alebo aj uhynie.

U serióznych, organizovaných chovateľov je toto riziko minimálne. Pre skutočných chovateľov ušľachtilých čistokrvných mačiek s PP sú dôležité hlavne tieto skutočnosti - mať čistokrvnú mačku čo najlepších typologických znakov pre dané plemeno, mať mačku zdravú, spokojnú a vyrovnanú.

   Medzi  povinnosti chovateľov patrí:

 členstvo v Slovenskom zväze chovateľov

 členstvo v jednej zo Základných organizácii /ZO/chovateľov mačiek na Slovensku

zriadenie chovateľskej stanice

   Chovateľ je pod kontrolou zväzu aj ZO, jeho všetky odchovy mačiatok sú teda presne evidované a kontrolované poradcami chovu. Všetky mačiatka vlastnia preukazy pôvodu /PP/, v ktorých sú uvedené 4 generácie rodičov, medzinárodné očkovacie preukazy alebo pasy /vtedy sú mačiatka aj čipované/.

Pri kúpe mačiatka máte teda istotu, že je mačiatko zdravé, očkované, dobre vychované a skutočne patrí k plemenu, ktoré ste si vysnívali!

   Pri návšteve u chovateľa si ešte všimnite zopár skutočností:

1.        Je veľmi dôležité, aby neboli mačky zavreté v klietkach a volierach. Nemôžu mať potom maznavú a prítulnú povahu, nemôžu si prísť pre pohladenie kedy sa im zachce. Budú plaché a bojazlivé, nezvyknuté na ľudské dotyky. A väčšina z nás chce mačičku hlavne ako prítulnú pradúcu spoločníčku.

2.        To, že má chovateľ chovnú stanicu neznamená, že musí mať veľkochov.  Tu je rada jednoduchá – chovateľ by mal mať len toľko mačiek, koľkým sa môže reálne denne venovať.

3.        Všetky mačky aj mačiatka by mali na majiteľa  reagovať prirodzene a dôverčivo. Je to znak, že sa mačiatkam nevenuje  len ich mačacia mama, ale aj sám chovateľ.

4.     Mačky by mali byť na prvý pohľad zdravé a spokojné.

Ktoré plemeno je to"pravé"?

   Pri výbere plemena je dobré prečítať si zopár odborných kníh, aby ste si vybrali plemeno s takými vlastnosťami a temperamentom, aký vám najviac vyhovuje. Každá mačka je síce jedinečná, ale jednotlivé plemená majú všeobecné vlastnosti, ktoré sú pre jeho príslušníkov typické. Pre objektívnosť nebudem uvádzať, ktoré plemená sú naj a prečo ...

(...že by britky...?!)

 

výbava pre mačiatko